Mini LUNA Cup

Ilustrační foto – hala ZŠ Npor. Loma Příbor; FOTO: Luna Příbor A. Satinský

Turnaj pro malé neposedy

Florbalový oddíl Luna Příbor z příborského Střediska volného času již řadu let pořádá jarní florbalové turnaje pro různé věkové kategorie. Letos přichází s novinkou Mini Luna Cupu určeného pro nejmenší věkovou kategorii. Máte-li neposednou přípravku, která ráda hraje, soutěží a poměřuje své síly s jinými týmy, pak přijměte pozvání od zkušených organizátorů z Luny Příbor.

Mini LUNA Cup 1. Ročník

Termín turnaje:  13. Duben 2019

Místo konání: Hala ZŠ Nadporučíka Loma Příbor

Startovné: Startovné činí 500 Kč za tým

Pořadatel: Luna Příbor

Počet účastníků: Maximálně 6 družstev, pořadatel má právo účasti jakéhokoliv družstva odmítnout bez udání důvodu

  • Počet hráčů na hřišti je 4 + 1, maximální počet účastníků v týmu je 12
  • Hráči startují na turnaji dobrovolně a na vlastní nebezpečí
  • Hráči jsou povinni dodržovat provozní řád Haly Npor Loma Příbor
  • Při nedodržování řádu nebo nevhodném chování bude účastník popřípadě tým vyloučen z turnaje

Hrací systém: Systémem „každý s každým“ podle počtu týmů

Hrací časy: 2 x 8 minut nepřerušovaného hracího času

Prezentace: Prezentace turnaje od 8:00, Začátek turnaje od 8:30

Pořadí: První tři týmy poháry, medaile a diplomy

Rozhodčí: Zajištěni

Občerstvení: Zajištěno

Pravidla: Hra dle aktuálních pravidel ČFBU

Přihlášku družstva: Zasílejte na emailovou adresu pořadatele, pflegl@seznam.cz nebo na telefon 605 978 515, Přihlášky musí obsahovat název družstva, jméno odpovědné osoby a soupisku družstva do 5. 4. 2019

tým přípravky Luny Příbor
Na turnaj zve přípravka Luny Příbor; FOTO: Petr Flögel

About the Author: ivosin