Když chybí životní milník

Tým
Ilustrační foto; Foto: Flickr Českého florbalu

Když chybí životní milník

Nedávno jsem se bavil s kolegyní o maturitách a učňovských zkouškách. Existuje varianta, že by se mohly zrušit a rozdělit za docházku a předchozí studijní výsledky. Mohly, jenomže je to takové neúplné. Studenti po celou dobu chodí do školy s tím, že budou na konci studia dělat maturity či zkoušky a najednou nic? Nebude jim pocitově něco chybět? Nějaký předěl, nějaký životní milník? Myslím, že zkoušky dospělosti by měly proběhnout, byť v omezené formě a míře, ale měly. Studenti by měli poznat „ten den“ a prožít si ho. Tím se naplní jejich středoškolské poslání.

Nyní si položme otázku, co je to milník? Dle slovníku se jedná o patník nebo sloup, který stojí u cesty, silnice, trati nebo splavného vodního toku a označuje vzdálenost v mílích od určitého místa. Stanovuje tedy určitou vzdálenost, kterou jsme urazili.

Použijeme-li výraz milník pro lidský život, pak se jedná o nějaké naplnění daného cíle, dosažení konkrétního věku. Náš život je vyplněn různými milníky, jako je nástup do školy, vstup do dospělosti opuštěním domova svých rodičů a začátkem práce, svatba, zmíněné maturity, rodičovství, odchod do důchodu.

Co znamená milník v životě sportovce? Většina hráčů a hráček by vypověděla, že pod životním milníkem si představují dovršení specifického věku nebo svůj největší sportovní úspěch v životě. Jednoduše je to takový milník, který mě nějakým způsobem do budoucna ovlivnil, buď v pozitivním, nebo negativním smyslu.

Někteří zažijí pozitivní milníky např. tím, že dosáhnou nominace do výběrů, přestup do ligového týmu, vítězství ve statistikách „kanady“ či pozvánkou do reprezentace. Opakem je negativní milník, který způsobí ztrátu motivace a zápalu pro florbal.

poslední zápas
Poslední utkání juniorů ročníku 2000; FOTO: archív autora

Milníky, které zažijete všichni v mládežnickém florbalu, jsou přechody v kategoriích. Ty nejzásadnější jsou ze starších žáků do dorostu a z juniorky mezi dospělé. Každá kategorie končí závěrečným finále nebo play-off. Co když jako letos nebude? Nebude MČR starších žáků, nebude Finálový turnaj dorostenců ani play-off ligy juniorů. Co teď? Jak hráčům vytvořit závěr sezóny, aby došli pocitu naplnění, překonání milníku.

Bohudík můžeme vytvořit ukončení sezóny vlastními silami. Nejjednodušší řešení je na posledním tréninku udělat na závěr vyhodnocení sezóny. Zhodnotit, co se povedlo a co ne a rozloučit se s odcházejícím ročníkem. Lepší je vytvořit (pochopitelně až to bude možné) rozlučkový den s hráči formou setkání a zápasu s rodiči s případným posezením a grilovačkou. Další možností je velká turnajová párty na některém z letních turnajů nejlépe podržená medailovým umístěním v kategorii. Výborným řešením je setkání formou turnaje v jiném méně náročném sportu – velmi oblíbeným ukončením sezóny může být bowling.

Avšak nezapomeňme všechny hráče nějak ocenit vhodným upomínkovým listem či diplomem, dárečkem anebo medailí. Jak řekl pohádkový duch Casper ve filmu: „Nyní jsem šťasten a naplněn a mohu přejít na druhý břeh“. Milník je překonán.

Bowlingová herna
Ukončení sezóny na bowlingu; FOTO: archív autora

About the Author: ivosin